Αγωνίσματα ρίψεων Print E-mail

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΡΙΨΕΩΝ

Για την επίτευξη υψηλών αποτελεσμάτων σε αυτά τα αγωνίσματα είναι απαραίτητες η υψηλή νευρική και μυϊκή αντιδραστική ικανότητα, η μεγάλη μυϊκή δύναμη και ο συντονισμός στην κίνηση, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλή τεχνική. Η ενασχόληση με αυτά τα αγωνίσματα δημιουργεί μεγάλες απαιτήσεις και γι’αυτό ο κίνδυνος τραυματισμού είναι μεγάλος. Τα τρωτά σημεία των αθλητών στα αγωνίσματα ρίψεων είναι ο αρθρικός θύλακας των αρθρώσεων των άνω και κάτω άκρων και η σπονδυλική στήλη.