Ενόργανη γυμναστική Print E-mail

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑνήκει στην κατηγορία των αθλημάτων του σύνθετου συντονισμού και χαρακτηρίζεται από τις πολυδομικές πλαστικές κινήσεις μέσης και μέγιστης ισχύος. Στην ομάδα αυτή των αθλημάτων οι αθλητές εκτελούν σύνθετες ασκήσεις με την βοήθεια ειδικών γυμναστικών οργάνων όπως ίππος, κρίκοι, δοκός, δίζυγο. Μερικοί από τους σημαντικότερους παράγοντες τραυματισμού είναι η κακή κατάσταση των γυμναστικών οργάνων, οι πτώσεις από ύψος και τεχνικά λάθη κατά την εκτέλεση αλμάτων και στροφών. Τα περισσότερα τρωτά σημεία είναι η ποδοκνημική άρθρωση, η άρθρωση του γονάτου και η άρθρωση του αγκώνα. Στην ενόργανη γυμναστική υπερισχύουν οι βαριές κακώσεις που αποτελούν το 62% όλων των κακώσεων. Αυτά είναι κακώσεις των μηνίσκων και τραύματα των χιαστών και πλαγίων συνδέσμων. Οι μερικές και ολικές θλάσεις των νεύρων αποτελούν το 5,5% όλων των κακώσεων. Οι θλάσεις αδρανοποιούν τον αθλητή για μεγάλο χρονικό διάστημα και απαιτούν μεγάλη διάρκεια ανάρρωσης. Οι χρόνιες κακώσεις δημιουργούνται εξαιτίας των επαναληπτικών τραυμάτων και αποτελούν το 38% όλων των κακώσεων. Αυτές οφείλονται σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις των αρθρώσεων, σε παραμορφωτικές αρθρίτιδες, σε οστεοχονδρίτιδες και σε εκφυλισμούς του αρθρικού χόνδρου. Οι παθήσεις αυτές έχουν μικροτραυματικό χαρακτήρα και εμφανίζονται σαν αποτέλεσμα μακρόχρονων επιβαρύνσεων. Την δεύτερη θέση ανάμεσα στις χρόνιες κακώσεις καταλαμβάνουν οι κακώσεις της σπονδυλικής στήλης όπως οι οστεοχονδρίτιδες και οι κακώσεις της άρθρωσης του γονάτου (jumper’s knee).
Οι κακώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, γιατί αποκλείουν τον αθλητή για μεγάλο χρονικό διάστημα από το άθλημα, ενώ η κατάσταση που δημιουργείται επιδεινώνεται συχνά.